UGDYMAS

UGDYMAS

Privatus darželis KELPIUKAS – tai ugdymo įstaiga, atliekanti edukacines, socialines, kultūrines funkcijas ir tenkinanti vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius. Mes esame šiuolaikinė, atvira naujovėms įstaiga, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų. Pas mus užtikrinamas vaiko saugumas ir socializacijos tęstinumas tarp svarbiausių grandžių – ugdymo šeimoje ir ikimokyklinėje įstaigoje. Mums vaikas – ne auklėjimo objektas, o bręstanti asmenybė, kurią būtina gerbti, suteikti kuo daugiau pasirinkimo laisvės, skatinti pasitikėjimą savo jėgomis ir ugdyti pakantumą kitiems.

KELPIUKAS dirba pagal individualią lopšelio-darželio ikimokyklinią ugdymo programą, kuria siekiama tenkinti pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos.